top of page

Какво са 5-те Ритъма

“The 5Rhythms are a map to everywhere you want to go, on all planes of consciousness - inner and outer, forward and back, physical, emotional, and intellectual. They are markers on the way back to a real self, a vulnerable, wild, passionate, instinctive self. A self worth dying a thousand ego-deaths for, to embody, embrace, and emancipate your soul.” -- Gabrielle Roth

5 Ритъма е динамична танцово-медитативна практика за осъзнаване и трансформация. Следвайки схемата на 5-те Ритъма, оставяме тялото да говори, даваме израз на емоциите, освобождаваме ненужното и постепенно достигаме до най-съкровените кътчета на сърцето и душатa.

 

В тази практика, създаденa от Габриела Рот - международен преподавател, творец и лечител - свободният танц е метафора за нашите житейски преживявания, а тялото и осъзнатото дишане са порталите към богатството на невидимия свят вътре в нас и около нас. Няма стъпки или хореография, които да се следват, обръщаме внимание на вътрешното преживяване, а не на външното представяне.

 

5-те Ритъма - плавен, стакато, хаос, лиричен и покой - изследват 5 различни вибрации и състояния. Заедно те демонстрират “вълната на енергията“ и представят пътеводител към различни нива на осъзнаване – вътрешно и външно, минало и бъдеще, физическо, емоционално, интелектуално и духовно. Ритмите ни канят да усетим себе си, да раздвижим енергията, да освободим ума и да преживеем всяко нещо, което идва на пътя ни – в танца и в живота. 

 

Всеки ритъм е уникален учител и практикуването им отново и отново позволява да опознаваме и трансформираме различни свои аспекти, тенденции, реакции, модели на поведение и взаимовръзки. Танцът на 5-те Ритъма е живо, спонтанно, целебно и многопластово пътешествие към истинската ни същност – страстна, уязвима, креативна, интуитивна, пълна с потенциал, отвъд само-ограниченията.

 

Независимо къде се намираме в житейското си пътешествие, практиката е подходяща за всички, които са отворени към изследване и любопитни да се докоснат до собственото си тяло и неговата уникална мъдрост. Докато процесът се разгръща тук и сега, ние се движим и преживяваме случващото се индивидуално, заедно с другите и заедно с цялото. Заповядайте!

bottom of page