top of page

Основи на 5-те Ритъма
поредица от 5 еднодневни уъркшопа

Поредицата „Основи на 5-те Ритъма“ се движи през картографията на 5-те ритъма (плавен, стакато, хаос, лирически и покой) и предлага възможност за по-истинско потапяне във всеки един от тях.

Еднодневните сесии от тази поредица могат да се посещават подред, в разбъркан ред или по няколко пъти. Всеки ритъм е учител сам по себе си и съприкосновението ни с него разкрива различни пластове и прозрения на физическо, емоционално, интелектуално и духовно ниво.

 

С тази поредица 5-те ритъма ще гостуват в различни градове из страната. Заедно ще изследваме осъзнатото движение, принципите на движението във всеки от ритмите, връзката със себе си и другите, баланса, грижата за себе си, спонтанността и играта.

Добре дошли надълбоко в ритмите!

Плавен Поток

Стакато Фокус

Живият Хаос

Лирическа Лекота

Ритъм на Покоя

bottom of page